Οικονομικό ξενοδοχείο στη Γεωργιούπολη, Διαφορετικές τιμές για κάθε κατηγορία δωματίου.

Περίοδος Τιμή
Χαμηλή περίοδος 55 €
Υψηλή περίοδος 70 €
Περίοδος Τιμή
Χαμηλή περίοδος 90 €
Υψηλή περίοδος 105 €
Περίοδος Τιμή
Χαμηλή περίοδος 70 €
Υψηλή περίοδος 93 €